Patiëntenvoorlichting Pijncentrum Bravis

Behandelingen die in dagbehandeling plaatsvinden

Inleiding

Op het pijncentrum is met u een pijnbehandeling besproken. Een anesthesioloog/pijnspecialist voert de behandeling uit. In deze folder willen wij u informeren over deze behandeling.

Lees de folder aandachtig en bewaar hem.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u deze vóór de behandeling tijdelijk moet stoppen, of dient te overbruggen met andere bloedverdunners.
U dient altijd na te vragen wat te doen als u bloedverdunnende medicatie neemt!

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum.
U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Koorts – gebruik van antibioticum

Als u koorts hebt of een antibioticum gebruikt op de dag van de behandeling, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Verloop opname

Voorbereiding

Voor de behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt van tevoren eten, drinken en uw medicijnen innemen, tenzij anders is afgesproken met uw arts.

Pijnbehandelingen worden uitgevoerd in het Bravis ziekenhuis te Roosendaal. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de met u afgesproken afdeling.

De behandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer van het pijncentrum (route 73).


Na de behandeling mag u plaatsnemen in de lounge van het behandelcentrum. Indien nodig kunt u hier op een bed rusten en kunnen de bloeddruk en het hartritme worden gecontroleerd.

Als alles goed gaat mag u na ongeveer 1 uur het ziekenhuis verlaten.

Verloop van de behandeling

Voor de behandeling worden steeds een aantal controlevragen gesteld. De pijnbehandeling duurt gemiddeld 15 minuten. Meer uitgebreide informatie over het verloop van uw behandeling vindt u verder in de folder.

Na de behandeling

Belangrijk

Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt mag u niet zelf een auto of fiets besturen.
Regel dus vooraf uw vervoer naar huis!

Na de behandeling blijft u nog een tijdje in het ziekenhuis voor nazorg. De arts spreekt met u af hoe lang u moet blijven na de behandeling: dit is afhankelijk van de gebruikte medicijnen en de plaats van de behandeling.

De dag van de behandeling dient u rustig aan te doen (geen zware werkzaamheden/sporten). De dag na de behandeling mag u uw activiteiten en werkzaamheden weer oppakken, tenzij anders is afgesproken met uw arts.

Resultaat

De behandeling heeft tijd nodig om in te werken. Soms heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. Ongeveer vier tot acht weken na de behandeling kan het resultaat beoordeeld worden.
U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

Complicaties

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk. Deze zijn meestal niet verontrustend en voorbijgaand. Ervaart u na de behandeling toch symptomen die u verontrusten, neem dan contact op met het pijncentrum.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente via het secretariaat. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zo nodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan tijdig naar het secretariaat van het pijncentrum om dit door te geven.

Patiëninformatiebrochure:

pdfLees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF)(150 kb)

Go To Top