Aandacht verzacht

Palliatief Team

Palliatieve zorg is zorg gericht op patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Als u niet meer kunt genezen, verschuift het soort zorg dat u ontvangt. Vroeger zeiden dokters tegen ongeneeslijk zieke patiënten: “Wij kunnen niets meer voor u doen”. Tegenwoordig is dit anders, we kunnen juist veel voor u doen.

Met onze palliatieve zorg streven we naar het bieden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten met een beperkte levensverwachting.

Vaak krijgen patiënten in deze fase van hun leven klachten die elkaar snel kunnen opvolgen en de kwaliteit van leven ongunstig beïnvloeden. Hiervoor is een deskundige aanpak noodzakelijk.

Palliatief team

Binnen het Franciscus Ziekenhuis en binnen Pijncentrum Bravis wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt aan het oprichten van een speciaal palliatief team, gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg. Het team zal in Roosendaal en de omliggende regio actief gaan worden en zich bezighouden met het voorkomen en het verlichten van het lijden van patiënten. Met de patiënt worden klachten als pijn en misselijkheid, maar ook angst, eenzaamheid en vragen over het einde van het leven besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Het comfort en welzijn van de patiënt staat hierbij voorop.

Samenstelling van het team

Het team zal gaan bestaan uit diverse disciplines met medisch specialisten, waaronder enkele pijnspecialisten, en verpleegkundig specialisten, o.a. vanuit de oncologie, pijnbestrijding en ouderengeneeskunde. Voor specifieke vragen wordt een beroep gedaan op andere zorgverleners binnen het ziekenhuis, zoals uit de psychologie, het maatschappelijk werker en de geestelijke verzorging. Het team zal worden geraadpleegd door specialisten, verpleegkundigen en huisartsen en door patiënten die behoefte hebben aan deze zorg.

Minisymposium

Op korte termijn, als het palliatief team daadwerkelijk een feit is, zal er in samenwerking met diverse partijen een minisymposium worden georganiseerd aangaande de palliatieve zorg bij u in de regio.

We houden u op de hoogte over de vorderingen van dit team.


Snellinks

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacyverklaring
 
  • Sitemap
  • Colofon

Bezoekadres

  • Boerhaavelaan 25
  • 4708 AE  Roosendaal
  • (0)88 706 85 51 | Route

 
   Wij werken samen met 

 Zorgkaart score
Zorgkaart score 


© Bravis Pijncentrum, 2019