Zorgpad HNP (Hernia Nucleus Pulposus)

Inleiding

Wat is zorgpad HNP ?

Via uw huisarts en neuroloog heeft u inmiddels een MRI-scan van de lage rug gehad en is gebleken dat er sprake is van een hernia in de lage rug. Dat vormt de verklaring voor de pijn in uw rug en uw been. U bent aangemeld voor een behandeling door de pijnspecialist van het Pijncentrum Bravis. Dat is in het kort het Zorgpad HNP.

Behandeling

Wat is een behandeling van een zenuwwortel ?

Tussen alle wervels in de wervelkolom zit een tussenwervelschijf. Ook zitten tussen alle wervels twee openingen, één links en één rechts. Via deze openingen komen de segmentale zenuwen of zenuwwortels uit de wervelkolom.

Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf die drukt op de zenuwwortels waardoor uitstralende pijn in het been ontstaat. Ook bestaat er vaak rugpijn, een doof gevoel of krachtsvermindering.

ZorgpadDoor de neuroloog en via de pijnconsulent bent u naar het pijncentrum Bravis verwezen voor een behandeling van de verdrukte zenuwwortel, een epidurale injectie. Een injectie in de ruimte rond het ruggenmerg (epidurale ruimte) vlakbij de zenuw die de pijn veroorzaakt. Het kan zijn dat er via de neuroloog ook een afspraak gemaakt is bij de neurochirurg.

Met de zenuwbehandeling zorgen we voor een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw die de pijn veroorzaakt.

 

De behandeling vindt plaats ter hoogte van de lage rug, de lendenen (=lumbaal). In de epidurale ruimte rondom de zenuwwortel wordt een lokaal verdovingsmiddel ingespoten samen met een lage dosis steroïden. De injectie wordt ook wel een sleeve-injectie of transforaminale injectie genoemd. De medicijnen zorgen ervoor dat de zwelling en irritatie van de zenuw afneemt. De zenuw krijgt daardoor meer ruimte en dit zorgt ervoor dat de pijnklachten kunnen verminderen.
Afhankelijk van uw pijn en de diagnose kunnen meerdere zenuwen gelijktijdig behandeld worden. Uw pijnspecialist bespreekt met u de plaats en het type van behandeling.

Verloop

Voor de behandeling meldt u zich op de afgesproken tijd bij het pijncentrum in Roosendaal, routenummer 80.

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Onder röntgendoorlichting wordt de juiste plaats opgezocht. De plaats wordt gemarkeerd en vervolgens ontsmet. Zo nodig worden doeken aangebracht om de prikplaats steriel af te schermen.
U krijgt een plaatselijke verdoving in de huid. Vervolgens wordt de naald naar de juiste plaats gebracht onder röntgendoorlichting. Wanneer de goede positie bereikt is, wordt dit gecontroleerd met behulp van contrastvloeistof.
Dan volgt de injectie met lokale verdoving en de ontstekingsremmer. Dit wordt ook wel een transforaminale injectie of sleeve injectie genoemd. De medicijnen laten de zwelling rond de beknelde zenuw afnemen en geven de zenuw meer ruimte. De behandeling heeft tijd nodig om in te werken. Het effect kan tot vier weken op zich laten wachten. De behandeling zelf duurt ongeveer 15 minuten.
Na de behandeling mag u plaatsnemen in de lounge van het pijncentrum. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag.
Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt mag u niet zelf een auto of fiets besturen. Regel dus vooraf uw vervoer naar huis !

Complicaties

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.
• Na de behandeling kan tijdelijk krachtsverlies optreden in de arm of het been, en het behandelde gebied zal verdoofd aanvoelen. Deze verdoving kan enkele uren aanhouden. Het gevoel en de kracht zullen vanzelf langzaam terugkeren.
• Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
• Na de behandeling kan er soms een pijnlijk gevoel in het behandelde gebied ontstaan. Soms neemt de pijn zelfs tijdelijk toe. Dit gaat vanzelf weer over.Tegen deze pijn mag u pijnstillers innemen, bijvoorbeeld Paracetamol. Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
• Door de medicatie kunt u opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.

Resultaat

De behandeling werkt in principe door de lokaal verdoving snel, maar het medicijn dat de zwelling van de zenuwwortel tegen gaat heeft tijd nodig om in te werken. Het effect laat soms tot 4 weken op zich wachten. Soms heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. 4 weken na de behandeling kan de pijnspecialist het resultaat opnieuw beoordelen. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.
Indien de pijnbehandeling een goed effect heeft op uw pijnklachten, zal de neurochirurg besluiten voorlopig geen operatie te doen, Laat de afspraak bij de neurochirurg wel gewoon staan.

Lees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF) (394 kb)

Pijnbehandelingen

Go To Top