Spinale (intrathecale) pijnbestrijding met CADD Legacy pomp en Port-A-Cath

Inleiding

Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een continue toediening van pijnstillende medicatie via een spinale katheter. Deze vorm van pijnbestrijding wordt vaak voorgeschreven aan patiënten met pijn bij kanker waarbij de gewone pijnmedicatie onvoldoende helpt en/of te veel bijwerkingen geeft. Door deze wijze van behandelen kan deze therapie voor lagere perioden ingezet worden.

Wat is spinale pijnbestrijding?

spinaal 01

In de achterste helft van de wervelkolom bevindt zich het ruggenmerg dat deel uitmaakt van het centrale zenuwstelsel en omspoeld wordt met hersenvocht (liquor). Rondom dit geheel bevindt zich de zogenaamde dura mater, een soort vlies. Als de katheter aan de binnenzijde van dit vlies wordt geplaatst spreken we over spinale of intrathecale pijnbestrijding. Wordt de katheter aan de buitenzijde van de dura mater geplaatst, dan spreken we over epidurale pijnbestrijding.

Bij deze vorm van pijnbestrijding wordt een medicatiemengsel gebruikt dat een lokaal verdovingsmiddel en morfine bevat. De morfine kan via het ruggenmergvocht in veel lagere doseringen gegeven worden dan per tablet of via een pijnpleister. Daardoor is er minder kans op bijwerkingen als sufheid, misselijkheid en obstipatie.

Wat is een Port-A-Cath?

port a cathEen Port-A-Cath is een implanteerbaar systeem dat volledig onder de huid geplaatst wordt. De Port-A-Cath wordt aangesloten op de spinaal katheter. Medicijnen kunnen direct in de spinaal katheter worden geinjecteerd met het gemak en comfort van een enkel injectie door de huid. In onderstaande figuur ziet een afbeelding van een Port-A-Cath.

 

 

Wat is een Cadd-Legacy PCA pomp™?

spinaal 02Een Cadd-Legacy PCA pomp™ is een kleine draagbare pomp voor in de thuissituatie. De  pomp met daaronder bevestigde cassette met medicatie geeft 24 uur per dag op een constante snelheid de medicatie af. Afhankelijk van uw pijnklachten kan de dosering van de medicatie snel worden aangepast. In de figuur ziet u een afbeelding van de Cadd-Legacy PCA pomp™

 

 

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. Er wordt een infuus geplaatst waarlangs pijnstillende medicatie, antibiotica en medicatie voor sedatie kunnen worden toegediend. Gedurende de gehele behandeling bent u aangesloten op een monitor voor continue bewaking van uw hartslag, ademhaling en zuurstofgehalte in het bloed.

Tijdens de behandeling ligt u op uw zij. De plaats van behandelen wordt ontsmet en door middel van blauwe doeken wordt een steriel veld gecreeërd.

Onder röntgendoorlichting wordt de plaats van aanprikken van de spinale ruimte bepaald. Vervolgens wordt de huid lokaal verdoofd. Via het verdoofde gebied wordt de spinale ruimte aangeprikt. Als de naald zich in de juiste positie bevind wordt de katheter tussen de wervels opgeschoven in de spinale ruimte.

port a cath 02Vervolgens wordt de katheter onderhuids getunneld naar de buik waar de Port-A-Cath net onder de huid wordt ingebracht. De katheter wordt aan de Port-A-Cath bevestigd. Vervolgens wordt het gehele systeem getest. Wanneer als goed is wordt een kleine incisie gemaakt  om de Port-A-Cath in te brengen. Wanneer de Port-A-Cath goed ligt wordt de wond gehecht en afgeplakt.

De Port-A-Cath wordt aangeprikt en de CADD-Legacy PCA pomp™ wordt aangesloten. Vanaf dit moment krijgt u een continue toedoening van pijnstillende medicatie.

De figuur geeft een weergave van een Port-A-Cath die onder de huids is geplaatst. Na plaatsing blijft een klein bobbeltje zichtbaar.

Na de behandeling

Na de behandeling op de operatiekamer wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in uw bloed worden gecontroleerd; u blijft hier gedurende een half uur tot een uur. Als alles in orde is wordt u daarna opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen. U blijft minimaal één nacht in het ziekenhuis. Deze tijd is nodig voor het instellen van de juiste dosering pijnstilling. Indien de pijnstilling naar wens is, kunt u de volgende dag naar huis. De pijnverpleegkundige komt op de afdeling langs.

Wanneer u goed op de medicatie bent ingesteld, wordt uw ontslag voorbereid. De pijnconsulent zal voor u een mobiele pomp aanvragen en u hierover uitleg geven. Het zal u thuis in staat stellen om u gemakkelijker te verplaatsen en hebt daardoor meer bewegingsvrijheid.

Voordat u naar huis gaat wordt de thuiszorg ingeschakeld. De thuiszorg zal zich over de zorg van deze pomp en de spinaal katheter gaan ontfermen.

Thuis

De wijkverpleegkundige biedt u ondersteuning met betrekking tot het verschonen van de infuuslijnen, insteekopeningen, het aanprikken van de Port-A-Cath en verwisselen van de medicatiecassettes. Ook het ophogen van de dosering mag in de thuissituatie gebeuren (door wijkverpleegkundige) ofwel volgens protocol en/of in opdracht van de anesthesioloog/pijnspecialist of huisarts.

Verloop opname en voorbereiding

Op het pijncentrum wordt met u een datum en tijdstip afgesproken wanneer de behandeling plaats zal vinden. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de met u afgesproken locatie en verpleegafdeling. Als u reeds opgenomen bent blijft u op uw afdeling.

De behandeling zelf vindt plaats op de pijnbehandelkamer van het pijncentrum (route 80 in het Bravis Ziekenhuis Roosendaal) of op de voorbereidingsruimte van de operatiekamer. De verpleegkundige van de afdeling brengt u naar de afgesproken plaats en haalt u er na de behandeling weer op.

   

Bloedverdunners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u deze vóór de behandeling tijdelijk moet stoppen, of dient te overbruggen met andere bloedverdunners.
U dient altijd na te vragen wat te doen als u bloedverdunnende medicatie neemt! 

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum.
U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Koorts – gebruik van antibioticum

Als u koorts hebt of een antibioticum gebruikt op de dag van de behandeling, raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

   

Opname in het ziekenhuis

Voor deze behandeling wordt u gedurende één of enkele nachten opgenomen in het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van het verloop en het tijdstip van de ingreep en van uw persoonlijke situatie.

Nuchter

Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn. U wordt vooraf geïnformeerd vanaf hoe laat nuchter dient te zijn, dit is namelijk afhankelijk van het tijdstip van de behandeling.

Voorgeschreven medicatie mag u innemen met een slokje water

De folder over nuchter zijn, is verkrijgbaar bij het bureau planning en opname of bij het Patiënten Service Bureau.

Voorbereiding

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving en met een licht slaapmiddel (sedatie). 

U krijgt daarom een afspraak op de POS (Pre Operatieve Screening). 

 

Bijwerkingen

Bijwerkingen van spinale pijnbestrijding treden vooral op tijdens de eerste dagen na het inbrengen van de katheter. Er kan sprake zijn van:

  • Hoofdpijn: mogelijk door lekkage van hersen-vocht. Deze hoofdpijn neemt toe met rechtop zitten. De hoofdpijn is meestal mild, verdwijnt in de meeste gevallen vanzelf. U kunt hiervoor eventueel paracetamol innemen (volgens de bijsluiter).
  • Infectie: een bijwerking die maar heel zelden optreedt. In zeldzame gevallen kan infectie leiden tot een hersenvliesontsteking.
  • Enige lekkage van vocht langs de katheter
  • Jeuk komt soms voor, maar is meestal niet hevig
  • Verminderde aandrang tot plassen
  • Verminderde beweeglijkheid en gevoeligheid van uw benen
  • Misselijkheid
  • Sufheid

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente via het secretariaat. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zo nodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Bel dan tijdig naar het secretariaat van het pijncentrum om dit door te geven.

Patiëninformatiebrochure:

pdfLees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF)(1020 kb)

Pijnbehandelingen

Go To Top