Behandeling bij schouderpijn (Schouderstraat)

Injectie en PRF nervus suprascapularis en axillaris

Inleiding

Wat is een PRF behandeling van de schouder?

U krijgt een PRF behandeling als u langdurig last heeft van schouderpijn.
De injectie geeft een tijdelijke plaatselijke verdoving. Een ontstekingsremmend middel gaat langdurig zwelling en pijn tegen. De behandelde zenuw krijgt zo rust. Met de PRF techniek wordt de zenuw bijkomend tot rust gebracht.
PRF staat voor Pulsed Radio Frequente stroom. Met korte stroomstootjes wordt bij de zenuw een elektrisch veld aangelegd. Hierdoor wordt de zenuw beïnvloed en kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven. De pijn zal afnemen. Omdat de zenuw verder niet wordt beschadigd, houdt de zenuw wel zijn normale functie. Een PRF-behandeling heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd te verminderen.

Welke zenuwen spelen een rol bij schouderpijn?

supra 01Nervus suprascapularis
Zenuwtakjes naar de boven- en achterzijde van de schouder

Nervus axillaris
Zenuwtakjes naar de voorzijde van de schouder en naar de bovenarm

 

 

Verloop

De behandeling gebeurt meestal echogeleid. U wordt gevraagd op een stoel of op de behandeltafel te zitten. Met een echotoestel wordt de omgeving van de zenuwen in beeld gebracht. De juiste plaats wordt aangeduid en vervolgens ontsmet. Zo nodig worden doeken aangebracht om de prikplaats steriel af te schermen.
De anesthesioloog/pijnspecialist geeft u een plaatselijke verdoving in de huid en brengt daarna een injectienaald in. Onder echogeleide wordt de naald op de goede positie gebracht.

Met een zacht elektrisch stroompje wordt de positie gecontroleerd. U moet dan aangeven wanneer u een verandering bemerkt. Deze verandering kan zich uiten in warmte, druk of tinteling. Ook kunt u klopjes voelen in de schouderspieren.

Vervolgens wordt een mengsel van een verdovingsvloeistof samen met een ontstekingsremmend middel ingespoten. Tijdens de injectie kunt u tijdelijk toename van de pijnklachten van hebben. Deze pijn verdwijnt meestal snel dankzij de verdovingsvloeistof.
Gedurende vier minuten wordt een pijnstillend signaal opgewekt met behulp van korte puls stroompjes (pRF). Omdat de zenuw nu verdoofd is voelt hiervan hooguit lichte klopjes. De behandeling zorgt ervoor dat de zenuw langdurig tot rust komt, zonder deze te beschadigen. Het pijnstillend effect is maximaal na 4 - 8 weken en kan zeer lang aanhouden. De behandeling duurt ongeveer vijftien minuten.

Complicaties

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • De eerste 6-24 uur kan de schouder/arm waar geprikt is zwaar aanvoelen. U moet in dat geval de geprikte schouder/arm zoveel mogelijk ondersteunen om te voorkomen dat deze ergens achter blijft hangen. Let er ook op dat u tijdens het slapen niet op die arm gaat liggen.
  • Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
  • Door de medicatie kunt u opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
    Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.

Na de behandeling

Na de behandeling is het belangrijk dat u de schouder goed blijft bewegen en dat u de oefeningen van de fysiotherapeut verderzet. Wanneer u werd doorverwezen via de schouderstraat krijgt u aansluitend aan de pijnbehandeling een therapiesessie bij de fysiotherapeut.

Resultaat

De verdovingsvloeistof werkt ongeveer vier tot zes uur. Daarna kan de pijn terugkeren.
Het effect kan tot vier weken op zich laten wachten. In een aantal gevallen is een herhaling van de behandeling noodzakelijk, hetzij met ontstekingsremmende medicijnen of met PRF als vervolgbehandeling. Soms heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. Ongeveer vier tot acht weken na de behandeling wordt het resultaat beoordeeld. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

Patiëninformatiebrochure:

pdfLees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF)(410 kb)

Pijnbehandelingen

Go To Top