Inleiding

Wat is een cervicale nucleoplasty?

De behandeling is bedoeld voor mensen die last hebben van een uitpuilende kern van een tussenwervelschijf (hernia). Pijn in de nek en de arm kan ontstaan doordat de uitpuilende kern tegen een zenuw in de rug drukt en door lekkage van bepaalde biochemische stoffen uit de tussenwervelschijf.

nucleo 01In deze figuur ziet u een uitstulpende tussenwervelschijf die drukt tegen de zenuw. Hierdoor worden pijnklachten veroorzaakt.
Dit probleem kan zich op meerdere niveaus van de wervelkolom afspelen.

Bij een nucleoplasty wordt weefsel uit de aangedane kern verwijderd met behulp van laagfrequente radiogolven.
Het gevolg is dat de druk in de kern van de tussenwervelschijf vermindert. Hierdoor kan de uitpuiling zich terugtrekken en de druk op de zenuw afnemen. Hierdoor nemen uw pijnklachten af.

De behandeling

Voor deze behandeling wordt u gezien op de pre-operatieve poli. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer of op de pijnbehandelkamer. U krijgt een infuus waardoor u antibiotica, pijnstilling en eventueel een licht slaapmiddel krijgt toegediend.
U wordt aangesloten aan een monitor voor continue controle van uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed. Tijdens de procedure ligt u op uw rug.
De anesthesioloog-pijnspecialist brengt onder plaatselijke verdoving een naald in de kern van de tussenwervelschijf. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting. Vervolgens brengt de arts door de naald een speciale elektrode in die in de tussenwervelschijf uitkomt.

nucleo 02In deze figuur wordt een speciale elektrode in de tussenwervelschijf afgebeeld.

In principe worden 4 tot 6 tunnels gecreëerd in de tussenwervelschijf, waardoor het volume van deze tussenwervelschijf wordt verkleind.


Na de behandeling op de operatiekamer wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed worden gecontroleerd. Als alles in orde is wordt u daarna opgehaald door een verpleegkundige van de verpleegafdeling waar u bent opgenomen.


Bedrust/mobiliseren

 • U heeft de tot 3 uur na de ingreep bedrust, daarna mag u onder begeleiding uit bed.
 • U mag op uw zij, rug of buik liggen.
  Als alles in orde is mag u dezelfde middag of anders de volgende morgen naar huis.
 • De dag van de behandeling dient u rustig aan te doen (geen zware werkzaamheden of sporten). De dag na de behandeling mag u uw activiteiten en werkzaamheden weer oppakken, tenzij anders is afgesproken met uw arts.

Belangrijk

Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt mag u niet zelf een auto of fiets besturen. Regel dus vooraf uw vervoer naar huis!

Complicaties

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

 • Beperkt risico op het ontstaan van een infectie van de tussenwervelschijf.
 • Wanneer u allergisch bent voor contrastvloeistof kunt u jeuk, huiduitslag en kortademigheid ervaren. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling, waarvoor behandeling noodzakelijk is.
 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook wat napijn.
 • Spierpijn: op de plaats waar geprikt is.
 • Napijn: na de behandeling kan napijn optreden, die enkele dagen tot weken kan aanhouden. U kunt hiervoor een pijnstiller nemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens op de bijsluiter aangegeven dosering.
 • Neurologische uitvalsverschijnselen.
 • Krachtsverlies in de armen.

Resultaat

De meeste patiënten ervaren vlak na de ingreep enige napijn. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bv Paracetamol) De napijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard
Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal pas na weken tot maanden goed te beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op uw pijnklachten merkt, met name als u nog niet zo lang bestaande pijnklachten in uw arm hebt
U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan tijdig naar het secretariaat van het pijncentrum om dit door te geven.

Patiëninformatiebrochure:

pdfLees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF)(750 kb)

Pijnbehandelingen

Go To Top