Behandeling van het Ganglion van Gasser

Inleiding

Wat is een behandeling van het ganglion van Gasser?

Het ganglion van Gasser is een grote zenuwknoop die zich in het gezicht bevindt, aan de schedelbasis. Door deze zenuwknoop lopen de zenuwvezels die te maken hebben met een bepaalde vorm van aangezichtspijn, “trigeminus neuralgie” genoemd.
Een trigeminus neuralgie is een soort van aangezichtspijn, waarbij de patiënt heftig, pijnlijke, schietende, elektrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw (=nervus trigeminus of nV).
De pijn kan optreden:

  • in de eerste tak (voorhoofd en oog) of nV1
  • in de tweede tak (bovenkaak en neus) of nV2
  • en in de derde tak (onderkaak) of nV3.

ganglion 01Bij een RF behandeling van het ganglion Gasser wordt de zenuwknoop beïnvloed met een radiofrequente (RF) stroom die door een speciale naald wordt toegediend. Het doel is om de pijngeleiding in de betreffende zenuwknoop te onderbreken zodat heftige pijnscheuten niet meer optreden, maar het normale gevoel behouden blijft.

De behandeling

Voor deze behandeling wordt u gezien op de pre-operatieve poli.
De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. U krijgt een infuus, waarlangs medicatie kan worden toegediend. Via een dun slangetje in de neus krijgt u zuurstof toegediend. Tijdens de procedure ligt u op de rug. U wordt aangesloten aan een monitor voor continue controle van uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed.

Via het infuus krijgt u pijnstillende medicatie en een licht slaapmiddel (sedatie). De huid wordt ontsmet en er worden doeken geplakt voor het creëren van een steriele omgeving. Daarna wordt de huid verdoofd.

Uw anesthesioloog/pijnspecialist brengt in de wang naast de mondhoek een speciale naald naar de juiste positie onder röntgendoorlichting. Dan wordt de sedatie gestopt om de positie te controleren.

Er zal aan u gevraagd worden of u tintelingen voelt en zo ja waar: in voorhoofd, wang, neus of kin. Gezocht wordt naar de plaats waar normaal de pijn optreedt.

Als de naald in de goede positie staat vindt de eigenlijke behandeling plaats. De naaldpunt wordt verwarmd met het RF signaal. Hiervoor wordt u opnieuw kort in slaap gebracht.
De anesthesioloog/pijnspecialist controleert het effect van de behandeling door te testen of het gevoel in het gelaat veranderd is en het effect op de pijngeleiding voldoende is. Zo nodig wordt de behandeling herhaald. De behandeling duurt 45 minuten.

Na de behandeling

Omdat u sedatie heeft gehad, gaat u na de behandeling even naar de uitslaapkamer. Indien alle controles goed zijn gaat u weer terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. De anesthesioloog/pijnspecialist spreekt af wanneer u naar huis mag.

Belangrijk

Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt mag u niet zelf een auto of fiets besturen.
Regel dus vooraf uw vervoer naar huis!

Complicaties

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op. Deze pijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (paracetamol volgens bijsluiter).
  • Er bestaat een kans dat er een doof gevoel ontstaat in het gezicht aan de behandelde kant. Dit gevoelsverlies neemt vaak de eerste dagen na de ingreep toe en is meestal tijdelijk.
  • Er kan een bloeduitstorting in de wang optreden als gevolg van de prik.
  • Wanneer u koorts ontwikkeld, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het pijncentrum of uw huisarts.

Resultaat

Het pijnstillend effect treedt meestal snel op maar soms duurt het enkele weken voordat het resultaat van de behandeling beoordeeld kan worden. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

Patiëninformatiebrochure:

pdfLees en print deze informatie als patientinformatiefolder (PDF)(440 kb)

Pijnbehandelingen

Go To Top